kabel_flata.jpg

KVALITET & MILJÖ

Vi granulerar efter dina behov och det som styr oss är den kravspecification vi får av dig som kund.

Vi tror på en cirkulär ekonomi där 100% återvinns. Det i sin tur ställer krav på att all kabel som produceras är återvinningsbar. Vår ambition är att vara en del av minskat uttag av jordens resurser samt öka återvinningsgraden av både metaller och plaster.

Vi tror att inom en 10-års period så kommer förbränning av icke organiska material vara hårt reglerat. Därför är det av största vikt att alla produkter som tillverkas idag är materialåtervinningsbara med så få komplexa variationer som möjligt. 

VI BETALAR BÄST

Vi betalar bäst för installationskabel. Du kan leverera, eller så hämtar vi på pall, i storsäck, på trumma eller i container.