top of page
  • mariaknutsson

Från kabelskrot till metallgjutning - ett hållbart samarbete i Katrineholm


Hållbart samarbete i Katrineholm. Svensk Kabelåtervinnings Ingemar Öhman och Vinnings Saga Gutafsson på kundbesök hos Azeez Agha, råvaruplanerare på SKF Mekan. För alla inom metallåtervinningsbranschen är hållbarhet och cirkulär ekonomi ingjutet i kärnverksamheten. Så också hos Vinning där alla snart 20 anläggningar moderniseras och anpassas, för att bidra till den cirkulära samhällsnyttan.

Att gjuta av återvunnen metall är något människan pysslat med sedan tusentals år, före vi ens började mäta tiden. Så metallåtervinning är inget nytt, men mycket kring branschen behöver ständigt förnyas för att kunna bli hållbart i längden. Här är det otroligt roligt att ta del av den resa som svenska aktörer gjort inom svensk metallindustri. SKF Mekan är en av dem, och helt unika i sitt slag. Här möts yrkesskicklighet med modern teknik, för att fortsätta den hållbara utvecklingsresan.

Det hållbara samarbetet i Katrineholm SKF Mekan slog upp portarna en stund för att visa sin leverantör Svensk Kabelåtervinning hur leveransen av koppargranulat fungerar i verksamheten, och ta del av processen när den återvunna kopparen i receptblandningarna blir till smälta i gjuteriets ugnar.

Svensk Kabelåtervinning levererar säckvis med koppargranulat till SKF Mekan, en stor industri i Katrineholm med två stora anläggningsdelar på var sin sida om järnvägen. Här arbetar 450 medarbetare på en unik anläggning som det största gjuteriet i den globala SKF-koncernen.

Som besökare imponeras man stort över vilken otrolig ordning och reda det är, och vilken yrkesstolthet som verkligen sitter i väggarna. Gjuteriet har varit aktivt sedan slutet av 1800-talet och följt moderniseringen på ett storslaget sätt. Här ligger man ständigt i framkant med den modernaste tekniken, som både förbättrar resultat och dessutom sänker energiförbrukningen stort.

Den egna produktionen på SKF Mekan gör ca 12000 ton gjutgods per år och 96% är återvunnen skrot. Anläggningen har kapacitet på 30 000 ton. Lagerhusens materialspecifikation är noggrant specificerad för att uppnå högsta kvalitet. Det är här som koppargranulatet behövs för att inte slutprodukterna skall spricka. Koppargranulatet fungerar nämligen som en viktig mjukgörare. Samarbetet mellan SKF Mekan och Svensk Kabelåtervinning är väldigt nära och lokalt. Svensk Kabelåtervinning kan leverera granulatet direkt med bara en timmes ledtid så fort SKF Mekans Cu-behållare passerar för låg lagernivå.

- Det är svårt att slå den korta ledtiden, vi levererar den så färskt återvunnen, att den fortfarande är varm, säger Ingemar Öhman, platschef på Svensk Kabelåtervinning.

Svensk Kabelåtervinning samlar in kabelskrot från hela Mellansverige samt i södra Sverige där filialen i Växjö är etablerad, för att sedan sortera och granulera. Kabelskrotet sorteras och klipps för att sedan lastas in i den stora granuleringsmaskinen. I granuleringen urskiljs plast, koppar och aluminium.

- Även om återvinning är vår kärnverksamhet så jobbar vi ju hårt för att säkra miljövänliga transporter, korta ner ledtider samt minska koldioxidutsläppen så mycket som möjligt. Vi försöker ju verkligen agera klimatsmart i alla lägen. Så den här typen av samarbeten är vi ju extra stolt över, säger Saga Gustafsson, Miljö- och Kvalitetsansvarig på Vinning AB.

Saga Gustafsson stöttar upp alla 19 anläggningarna inom insamling, bearbetning och granulering med de rutiner och processer som krävs för att koncernen ska nå sin hållbarhetsvision. Svensk Kabelåtervinning i Katrineholm är en av dem och fokuserar helt på att köpa in kabelskrot för återvinning som sedan granuleras och säljs till gjuterier och smältverk. Läs mer här

224 views0 comments

Comments


bottom of page