kabel_detalj_2.jpg

SÄLJA KABELSKROT

Vi köper aluminium & kopparkabel.
Priser sätts efter rådande världsmarknadspriser.
välkommen att lämna kabelskrot på någon av våra anläggningar.

 

Vi kan även hämta ditt kabelskrot

HÄR KAN DU LÄMNA DITT KABELSKROT

VI BETALAR BÄST

Vi betalar bäst för installationskabel. Du kan leverera, eller så hämtar vi på pall, i storsäck, på trumma eller i container.