top of page
Miljo+kvalitet Vinning-koncernen Järn och metallåtervinning.jpg

Miljö och kvalitet

Genom ett aktivt arbete med att minska vår miljöpåverkan, verkar vi för en hållbar utveckling av miljön.

Vi på Svensk Kabelåtervinning driver cirkulära skrotaffärer som alla vinner på.

Vi granulerar efter dina behov och det som styr oss är den kravspecifikation vi får av dig som kund.

Vi tror på en cirkulär ekonomi där 100% återvinns. Det i sin tur ställer krav på att all kabel som produceras är återvinningsbar. Vår ambition är att vara en del av minskat uttag av jordens resurser samt öka återvinningsgraden av både metaller och plaster.

Vi tror att inom en 10-års period så kommer förbränning av icke organiska material vara hårt reglerat. Därför är det av största vikt att alla produkter som tillverkas idag är materialåtervinningsbara med så få komplexa variationer som möjligt. 
 

Vår ambition är att vara ett föredöme inom miljö och kvalitet för hela metallåtervinningsbranschen. Vi erbjuder serviceinriktade tjänster inom järn- och metallåtervinning som underlättar för alla våra kunders hållbarhetsarbete. Vi drivs av att göra cirkulära affärer som alla vinner på. 

 

Järn- och metallskrot är cirkulära material som i princip kan återvinnas hur många gånger som helst. Vi tar hand om våra kunders järn- och metallskrot, med stort ansvar för både miljö och kvalitet. Därför är det naturligt för Svensk kabelåtervinning som en del i Vinningkoncernen att vara certifierade enligt ISO14001 (miljöledning), ISO 9001:2015 (kvalitetsledning) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö). Dessa certifieringar bekräftar att hela koncernens arbete håller en genomgående kvalitetssäkrad nivå.

 

Vi strävar efter att bidra till en bättre miljöutveckling i samhället, minimera vår miljöbelastning och göra arbetet till en naturlig del av våra dagliga verksamhet.

 

Vårt ledningssystem gör oss medvetna om vår verksamhets miljöaspekter så att vi kan analysera, åtgärda och förebygga dess effekter.

Burkar

Hållbarhetsrapport 2022

Under 2022 har Vinnings hållbarhet- och kvalitetsarbete nått nya höjder efter en aktiv satsning från ledningen. Nya hållbarhetsmål, arbetsmiljömål och kvalitetsmål är uppsatta. Viktiga riktlinjer och policys har införts inom dessa områden och personal har utbildats för efterlevnad. Mer finns att läsa i vår Hållbarhetsrapport. Nu jobbar vi vidare mot miljömålen 2023.

Uppförande kod Vinningkoncernen Två anställda gör en high five

Uppförandekod

Att ta ett stort ansvar inom hållbarhet är givet för oss, eftersom vi är en aktör inom återvinningsbranschen. Men att växa som bolag innebär att det även blir viktigare hur vi uppträder gentemot omvärlden i stort, både som företag och som enskilda medarbetare. 

ISO-Vinning.png

ISO-certifikat

Vinning är väldigt stolta över att certifiera hela koncernen, och med ett ledningssystem i ryggen är det ännu lättare att fortsätta analysera, åtgärda och förebygga alla effekter med miljöaspekt som verksamheten orsakar. Ett viktigt kvitto på att vi jobbar med ständiga förbättringar och är en aktör att vara trygg med inom metallåtervinning.

bottom of page